Νέα - Δελτία τύπου

Νέα - Δελτία τύπου (2)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για το πρόγραμμα ΕΣΠΑ

«Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής

2019-2020»

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε όλους τους γονείς του Δήμου μας ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019-2020» της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης –ΕΕΤΑΑ, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στις μητέρες που θα λάβουν την «αξία Τοποθέτησης» να εντάξουν δωρεάν σε κάποιον από τους Παιδικούς μας Σταθμούς τα βρέφη και νήπια που στις 30/9/2019 κλείνουν 8 μηνών έως 2,5 χρονών.

Μετά από μια συντονισμένη προσπάθεια του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με τον Δήμο μας ο στόχος επετεύχθη!!!

Η Ένταξη Πράξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Δράμας στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» είναι πραγματικότητα!!!!
Με την επιχορήγηση που θα λάβουμε θα βελτιωθούν οι κτιριακές υποδομές των Παιδικών μας Σταθμών και φυσικά η ποιότητα της καθημερινότητας των νηπίων μας.