Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021 22:52

Οριστικός πίνακας κατάταξης στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων για τη φοίτηση στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τα από 27/7/2021 και 29/7/2021 πρακτικά της τριμελούς επιτροπής για την επιλογή των βρεφών και τη δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων στις 30/7/2021..

α/α

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης –

Ημερομηνία Αίτησης

Συνολικά μόρια φακέλου

1.

49/12-7-2021

110

2.

33/26-5-2021

110

3.

45/18-6-2021

100

4.

41/30-5-2021

80

5.

19/13-5-2021

70

6.

44/8-6-2021

70

7.

48/9-7-2021

70

8.

26/18-5-2021

65

9.

30/25-5-2021

65

10.

35/26-5-2021

65

11.

11/11-5-2021

65

12.

18/13-5-2021

60

13.

9/11-5-2021

60

14.

29/24-5-2021

60

15.

36/26-5-2021

60

16.

37/27-5-2021

60

17.

13/12-5-2021

55

18.

22/14-5-2021

55

19.

34/26-5-2021

55

20.

47/30-6-2021

55

21.

10/11-5-2021

50

22.

12/11-5-2021

50

Στο βρεφικό Τμήμα του Α΄Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021- 2022, θα φοιτήσουν τα βρέφη από τον αριθμό 1-13.

Η Πρόεδρος ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Διαβάστηκε 94 φορές