Ανακοινώσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ανακοινώνεται ότι από την 10η Μαΐου έως και 31η Μαΐου 2020 οι γονείς και κηδεμόνες μπορούν να αποστείλουν αιτήσεις εγγραφής ή επανεγγραφής νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2020-2021.

Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών έως την εγγραφή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Οι αιτήσεις των γονέων και κηδεμόνων λόγω των περιοριστικών μέτρων για την πρόληψη και προστασία από τον κορωνοϊό Covid-19, θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά για το διάστημα από 10-31/5/2020 από ειδική εφαρμογή στην ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ στη διεύθυνση: https://npdd.eu/index.php/domes/paidikoi-stathmoi στην ενότητα εγγραφής-επανεγγραφής νηπίων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στον Παιδικό Σταθμό που θα φοιτήσει το νήπιο από 1-30/6/2020 και μετά από ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού. Οποιαδήποτε πληροφορία ή έντυπο για τις εγγραφές και επανεγγραφές των νηπίων διατίθεται στην ιστοσελίδα του Νομικού Προσώπου ή στους Παιδικούς Σταθμούς στα τηλέφωνα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των νέων προληπτικών μέτρων για την Δημόσια Υγεία ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 17733 ΦΕΚ /Β/833/12-3-2020 «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας θεάτρων,κινηματογράφων, χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, κέντρων διασκέδασης, παιδότοπων, δημόσιων και ιδιωτικών γυμναστηρίων, ιδιωτικών σχολών εκμάθησης αθλημάτων,κολυμβητηρίων κλειστών και ανοικτών στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13.3.2020 έως και 27.3.2020».

Κλείνουν όλες οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης μέχρι τις 27-3-2020 .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των νέων προληπτικών μέτρων για την Δημόσια Υγεία λόγω του κορονοϊού: «ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/ ΦΕΚ 783/10-3-20/Β΄»,

από σήμερα 11-3-2020 έως 24-3-2020 αναστέλλονται οι κάθε είδους δραστηριότητες -πρόβες της Φιλαρμονικής Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΚΑΠΗ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των νέων προληπτικών μέτρων για την Δημόσια Υγεία που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, από σήμερα 9-3-2020 και για τέσσερις εβδομάδες κλείνουν προληπτικά λόγω του νέου κορονοϊού τα ΚΑΠΗ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Σκοπός της προληπτικής αναστολής των ΚΑΠΗ είναι η προστασία των ευπαθών ομάδων πληθυσμού του Δήμου μας.

Για οιοδήποτε πληροφορία να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2522022038.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Θέμα: «Διακοπή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Σιταγρών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης»

Η Πρόεδρος του ΔΣ έχοντας υπόψη:

  • Το Π.Δ. 99/2017 «Καθορισμός προϋποθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας τωνδήμων,

  • Το αριθμ. 7968/5-2-2019 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση Δήμων και των νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017»,

  • Την αριθμ. 10/17-02-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη διακοπή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Σιταγρών, από τις 3/3/2020 έως τις 5/3/2020 προκειμένου να καθαρισθεί και να ταχτοποιηθεί ο χώρος του Παιδικού Σταθμού, κατόπιν ολοκλήρωσης των εργασιών του αναδόχου λόγω προσαρμογής στο Π.Δ. 99/2017.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ:

Την εισήγηση της Προϊσταμένης Προσχολικής Αγωγής περί:

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Παιδικών Σταθμών το διάστημα εκτέλεσης των εργασιών για την προσαρμογή τους στο Προεδρικό Διάταγμα 99/2017 και μέχρι την ολοκλήρωσή τους».

Σύμφωνα με το αριθμ. 7968/5-2-2019 Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «Επιχορήγηση Δήμων και των νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

Το έργο θα υλοποιηθεί στους έξι Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου, Α ΄ και Β΄ Προσοτσάνης, Σιταγρών, Φωτολίβους, Πετρούσας και Μικρόπολης με ύψος συνολικού προϋπολογισμού 297.383,63€ (συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.).

Σελίδα 1 από 2