Ανακοινώσεις

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ανακοινώνει την ανάρτηση πινάκων κατάταξης υποψηφίων ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ΣΟΧ2/2021, για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2021-2022, στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

 

Η κ. Πρόεδρος του ΔΣ με την πρόσκληση της δια περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης απέστειλε για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων του Γηπέδου Προσοτσάνης (Κλειστό Γηπέδου- Πίστα αναρρίχησης Γηπέδου) όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν συνεργασίας των αθλητικών συλλόγων χρηστών του Γηπέδου και έχει ως εξής:

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΠΙΣΤΑΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ) ΕΤΟΥΣ 2021 - 2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

08:15- 13:50

Γενικό Λύκειο Προσοτσάνης

 

15:00-19:30

Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-19:30

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-19:30

Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-19:30

Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης

Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

 

15:00-19:30

ΣΑΒ. Ποδοσφαιρική Ομάδα Προσοτσάνης ΚΥΡ. Ποδοσφαιριστές και Ακαδημία Ποδοσφαίρου

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Προσοτσάνης πίστα Αναρρίχησης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι

Κλειστό

Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

15:00-21:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

09:00-13:00

Σύλλογος Ελληνορωμαϊκής πάλης Διόσκουροι Κλειστό Γηπέδου Προσοτσάνης

 

Δείτε την απόφαση

Η κ. Πρόεδρος του ΔΣ με την πρόσκληση της δια περιφοράς Τακτικής Συνεδρίασης απέστειλε για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπονήσεων του Κλειστού Γυμναστηρίου Προσοτσάνης όπως αυτό διαμορφώθηκε κατόπιν συνεργασίας των αθλητικών συλλόγων χρηστών του Γυμναστηρίου και έχει ως εξής:

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 -2022

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

15:00-16:30

Π/Π Π/Κ Β

2010-2011

14:00-15:30

ΓΥΝΑΙΚΕΣ- ΑΝΔΡΕΣ

16:00-17:30

ΜΙΝΙ Α-Κ

2012-2013

15:00-16:30

Π/Κ Β – Π/Π Β

2010-2011

16:00-17:30

ΜΙΝΙ Α-Κ

2012-2013

16:30-17:30

ΜΙΝΙ Α-Κ

2012-2013

15:30-17:00

Π/Κ Β – Π/Π Β

2010-2011

17:30-19:00

Π/Π –Π/Κ Α

2008-2009

16:30-17:30

ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ

2016 +

17:30-19:00

Π/Π –Π/Κ Α

2008-2009

17:30-19:00

Π/Κ Α - Π/Π Α

2008-2009

17:00 – 18:00

ΣΟΥΠΕΡ ΜΙΝΙ

2016 +

19:00 – 20:30

ΓΥΝΑΙΚΕΣ-ΑΝΔΡΕΣ

17:30-18:30

ΠΡΟΜΙΝΙ

2014-2015

19:00-20:30

ΓΥΝΑΙΚΕΣ -ΑΝΔΡΕΣ

19:00- 20:30

ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΑΝΔΡΕΣ

18:00-19:00

ΠΡΟΜΙΝΙ

2014-2015

20:30-22:00

ΜΠΑΣΚΕΤ

19:00- 21:00

ΓΥΝΑΙΚΕΣ -ΑΝΔΡΕΣ

20:30-22:00

ΜΠΑΣΚΕΤ

20:30 -22:00

ΜΠΑΣΚΕΤ

19:00-21:00

Π/Π Π/Κ Α

2008-2009

 

21:00-22:00

ΚΟΙΝΟ

 
 

21:00- 22:00

ΚΟΙΝΟ

     

 

Δείτε την απόφαση

 

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων για τη φοίτηση στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τα από 27/7/2021 και 29/7/2021 πρακτικά της τριμελούς επιτροπής για την επιλογή των βρεφών και τη δημόσια κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων στις 30/7/2021..

α/α

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης –

Ημερομηνία Αίτησης

Συνολικά μόρια φακέλου

1.

49/12-7-2021

110

2.

33/26-5-2021

110

3.

45/18-6-2021

100

4.

41/30-5-2021

80

5.

19/13-5-2021

70

6.

44/8-6-2021

70

7.

48/9-7-2021

70

8.

26/18-5-2021

65

9.

30/25-5-2021

65

10.

35/26-5-2021

65

11.

11/11-5-2021

65

12.

18/13-5-2021

60

13.

9/11-5-2021

60

14.

29/24-5-2021

60

15.

36/26-5-2021

60

16.

37/27-5-2021

60

17.

13/12-5-2021

55

18.

22/14-5-2021

55

19.

34/26-5-2021

55

20.

47/30-6-2021

55

21.

10/11-5-2021

50

22.

12/11-5-2021

50

Στο βρεφικό Τμήμα του Α΄Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021- 2022, θα φοιτήσουν τα βρέφη από τον αριθμό 1-13.

Η Πρόεδρος ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2η

Προσωρινού πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων για τη φοίτηση στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τα από 27/7/2021 και 29/7/2021 πρακτικά της τριμελούς επιτροπής για την επιλογή των βρεφών.

α/α

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης –Ημερομηνία Αίτησης

Συνολικά μόρια φακέλου

1.

49/12-7-2021

110

2.

33/26-5-2021

110

3.

45/18-6-2021

100

4.

41/30-5-2021

80

5.

19/13-5-2021

70

6.

44/8-6-2021

70

7.

48/9-7-2021

70

8.

26/18-5-2021

65

9.

30/25-5-2021

65

10.

35/26-5-2021

65

11.

11/11-5-2021

65

12.

9/11-5-2021

60

13.

18/13-5-2021

60

14.

29/24-5-2021

60

15.

36/26-5-2021

60

16.

37/27-5-2021

60

17.

13/12-5-2021

55

18.

22/14-5-2021

55

19.

34/26-5-2021

55

20.

47/30-6-2021

55

21.

10/11-5-2021

50

22.

12/11-5-2021

50

 

 

Για τη δωδέκατη και δέκατη τρίτη θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στους ισοβαθμούντες με 60 μόρια, παρουσία των αιτούντων γονέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του παλιού δημαρχείου, την Παρασκευή 30/7/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Η Πρόεδρος ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινού πίνακα κατάταξης με σειρά προτεραιότητας βάσει μορίων για τη φοίτηση στο Βρεφικό Τμήμα του Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Προσοτσάνης για το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με το από 27/7/2021 πρακτικό της τριμελούς επιτροπής για την επιλογή των βρεφών.

α/α

Αριθμ. Πρωτ. Αίτησης –Ημερομηνία Αίτησης

Συνολικά μόρια φακέλου

1.

49/12-7-2021

110

2.

33/26-5-2021

110

3.

45/18-6-2021

100

4.

41/30-5-2021

80

5.

19/13-5-2021

70

6.

44/8-6-2021

70

7.

48/9-7-2021

70

8.

26/18-5-2021

65

9.

30/25-5-2021

65

10.

35/26-5-2021

65

11.

9/11-5-2021

60

12.

18/13-5-2021

60

13.

29/24-5-2021

60

14.

36/26-5-2021

60

15.

37/27-5-2021

60

16.

11/11-5-2021

55

17.

13/12-5-2021

55

18.

22/14-5-2021

55

19.

34/26-5-2021

55

20.

47/30-6-2021

55

21.

10/11-5-2021

50

22.

12/11-5-2021

50

 

Για την ενδέκατη, δωδέκατη και δέκατη τρίτη θέση, θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση στους ισοβαθμούντες με 60 μόρια, παρουσία των αιτούντων γονέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του παλιού δημαρχείου, την Παρασκευή 30/7/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Η Πρόεδρος ΔΣ

Σωτηριάδου Ευαγγελία

Σελίδα 1 από 3