Πρόεδρος:  Τσαούση Ελένη
Αντιπρόεδρος:  Μάρτζιος Αθανάσιος 
Μέλος:  Παπαμιχαήλ Γεώργιος
Μέλος:  Ηλιάδης Μιχαήλ
Μέλος:  Γρηγοριάδη Ιωάννη
Μέλος:  Χατζησαρόγλου Γεώργιο
Μέλος:  Ασλανίδη Στυλιανό
Μέλος:  Κότιου Βώλακλη Παναγιώτα
Μέλος:  Σμολοκτός Νικόλαος
Μέλος:  Χατζηκυριακίδης Σαράντης
Εκπρόσωπος εργαζομένων:  Κιοσέογλου Βάσα